Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1933
Název záměru: Přístaviště Mělník (pro krátkodobé a střednědobé stání sportovních a rekreačních plavidel)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkMělníkMělník
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2015 13:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2015
Zpracovatel oznámení: Kabele Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Dotčené EVL: Labe - Liběchov
Text oznámení záměru: STC1933_oznameni.zip (19930 kB) - 20.10.2015 14:04:52
Informace o oznámení: STC1933_infOznam.doc (67 kB) - 23.10.2015 10:29:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2015
Datum nabytí právní moci: 28.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1933_zjistovaci.zip (1536 kB) - 24.11.2015 13:23:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Mělník
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: