Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kabele Jaroslav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47592/ENV/06; 48493/ENV/11, 34723/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2772/427/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Hydroprojekt CZ, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Táborská 31
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 140 16
Zaměstnavatel - telefon: 261 102 441, 724 032 029
Bydliště - ulice: Kloboučnická 1697/25
Bydliště - město: Praha 4-Nusle
Bydliště - PSČ: 140 00
Bydliště - telefon: 732 339 186
Email: jaroslav.kabele@hydroprojekt.cz, kabele.j@seznam.cz
Poznámka: vodní stavby, vodní hospodářství, dopravní stavby, odpadové hospodářství, krajinné inženýrství
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: