Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA397
Název záměru: Stavba č. 8559 - Komunikační propojení Evropská - Svatovítská, Praha 6
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2010 09:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kabele Jaroslav Ing.
Text oznámení záměru: PHA397_oznameni.pdf (23300 kB) - 30.05.2007 10:42:36
Informace o oznámení: PHA397_infOznam.pdf (221 kB) - 30.05.2007 10:09:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PHA397_zjistovaci.pdf (2434 kB) - 28.11.2007 09:09:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kabele Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA397_dokumentace.zip (54791 kB) - 30.03.2009 11:41:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA397_infDokumentace.pdf (345 kB) - 30.03.2009 11:42:41
Vrácení dokumentace: PHA397_vraceni.pdf (175 kB) - 12.11.2008 16:43:18
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA397_posudek.zip (12326 kB) - 21.08.2009 09:48:41
Informace o posudku: PHA397_infPosudek.pdf (325 kB) - 21.08.2009 09:45:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA397_inf1VP.pdf (334 kB) - 08.10.2009 09:00:39
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA397_zapis1VP.doc (128 kB) - 04.11.2009 17:00:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA397_zaveryStan.zip (6420 kB) - 04.03.2010 09:24:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: