Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK982
Název záměru: Kontejnerové překladiště Paskov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekPaskovPaskov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2009 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OKD, Doprava, akciová společnost
IČ oznamovatele: 47675977
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Nečas Jiří Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Paskov
Pilíky
Řeka Ostravice
Text oznámení záměru: MSK982_oznameni.doc (390 kB) - 02.01.2008 10:36:00
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MSK982_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2547 kB) - 02.01.2008 10:36:05
Informace o oznámení: MSK982_infOznam.DOC (129 kB) - 02.01.2008 10:36:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK982_zjistovaci.DOC (201 kB) - 14.02.2008 11:06:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK982_dokumentace.pdf (446 kB) - 04.08.2008 08:23:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK982_infDokumentace.rtf (275 kB) - 04.08.2008 08:23:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK982_posudek.pdf (616 kB) - 26.11.2008 10:46:54
Informace o posudku: MSK982_infPosudek.rtf (274 kB) - 26.11.2008 10:46:55
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK982_inf1VP.rtf (289 kB) - 10.12.2008 10:08:05
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK982_zapis1VP.doc (58 kB) - 30.12.2008 10:00:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK982_zaveryStan.rtf (489 kB) - 12.02.2009 09:28:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: