Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8033
Název záměru: Ložisko štěrkopísku Štěpánov; dobývací prostor BŘEZCE
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucŠtěpánovBřezce
Olomoucký krajOlomoucŠtěpánovŠtěpánov u Olomouce
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2008 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Poslanecká 849, 721 08 Ostrava - Svinov
IČ oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kostkan Vlastimil RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Litovelské Pomoraví
Dotčené EVL: Litovelské Pomoraví
Text oznámení záměru: OV8033_oznameni.zip (5463 kB) - 10.08.2005 14:16:24
Informace o oznámení: OV8033_infOznam.doc (46 kB) - 11.08.2005 07:17:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8033_zjistovaci.doc (62 kB) - 30.09.2005 07:16:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Koppová Hana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8033_dokumentace.pdf (1560 kB) - 10.07.2007 15:02:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8033_infDokumentace.doc (63 kB) - 11.07.2007 09:55:33
Vrácení dokumentace: OV8033_vraceni.doc (67 kB) - 04.05.2006 12:17:17
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8033_posudek.doc (4083 kB) - 03.12.2007 08:11:10
Informace o posudku: OV8033_infPosudek.doc (59 kB) - 03.12.2007 08:11:12
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8033_inf1VP.doc (51 kB) - 07.01.2008 11:29:12
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8033_zapis1VP.doc (103 kB) - 10.03.2008 14:34:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8033_zaveryStan.doc (170 kB) - 28.02.2008 11:10:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: