Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8065
Název záměru: Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov - Rapotín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkBludovBludov
Olomoucký krajŠumperkDolní StudénkyDolní Studénky
Olomoucký krajŠumperkNový MalínNový Malín
Olomoucký krajŠumperkPetrov nad DesnouPetrov nad Desnou
Olomoucký krajŠumperkPostřelmovPostřelmov
Olomoucký krajŠumperkRapotínRapotín
Olomoucký krajŠumperkSudkovSudkov
Olomoucký krajŠumperkVikýřoviceVikýřovice
Olomoucký krajŠumperkŠumperkŠumperk
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2019 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Horní Morava
Text oznámení záměru: OV8065_oznameni.pdf (3897 kB) - 23.11.2007 16:04:31
Informace o oznámení: OV8065_infOznam.doc (64 kB) - 23.11.2007 17:21:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV8065_zjistovaci.pdf (2369 kB) - 22.01.2008 15:07:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Zábřeh
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Šumperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bakeš Jiří Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8065_dokumentace.pdf (1717 kB) - 20.02.2009 09:30:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8065_infDokumentace.PDF (194 kB) - 23.02.2009 13:16:48
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV8065_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (10050 kB) - 23.03.2009 10:37:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8065_posudek.pdf (3791 kB) - 23.07.2009 09:01:58
Informace o posudku: OV8065_infPosudek.doc (69 kB) - 23.07.2009 09:13:24
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8065_inf1VP.PDF (155 kB) - 25.08.2009 14:12:03
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8065_zapis1VP.PDF (991 kB) - 01.12.2009 08:29:17
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8065_zaveryStan.zip (1784 kB) - 11.09.2015 10:45:12
Prodloužení stanoviska: OV8065_prodlouzeniStan.pdf (173 kB) - 30.07.2019 13:18:11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením MŽP, OVSS VIII, ze dne 14. 6. 2019, č.j.: MZP/2019/570/744 o 5 let, tzn. do 14. 6. 2024.