Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP343
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Grygov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucGrygovGrygov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2015 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Štěrkovny Olomouc a.s.
IČ oznamovatele: 25883534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP343_posudek.zip (1309 kB) - 03.06.2011 07:22:16
Informace o posudku: MZP343_infPosudek.pdf (61 kB) - 03.06.2011 07:22:16
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP343_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (452 kB) - 03.06.2011 07:22:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP343_inf1VP.pdf (57 kB) - 07.07.2011 12:39:50
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP343_zapis1VP.pdf (80 kB) - 22.09.2011 07:07:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP343_zaveryStan.zip (430 kB) - 12.06.2015 08:57:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl původně veden pod kódem OLK500, ve fázi posudku jej převzalo MŽP