Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK541
Název záměru: Výstavba rekreačního areálu Smrčina
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovČerný DůlČistá v Krkonoších
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2012 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zelený kopec, s.r.o.
IČ oznamovatele: 27539911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK541_oznameni.pdf (3660 kB) - 28.04.2010 09:11:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK541_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (637 kB) - 28.04.2010 09:11:12
Informace o oznámení: HKK541_infOznam.pdf (168 kB) - 28.04.2010 09:17:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK541_zjistovaci.pdf (216 kB) - 25.05.2010 09:29:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2012
Text dokumentace: HKK541_dokumentace.zip (38588 kB) - 14.05.2012 14:01:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK541_infDokumentace.pdf (161 kB) - 14.05.2012 14:01:21
Text vyhodnocení na Naturu 2000: HKK541_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (650 kB) - 14.05.2012 14:16:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2012
Text posudku: HKK541_posudek.zip (19592 kB) - 17.08.2012 10:06:08
Informace o posudku: HKK541_infPosudek.pdf (163 kB) - 17.08.2012 10:06:08
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK541_vyhodnoceniNaturaPosudek.zip (19592 kB) - 17.08.2012 10:06:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK541_inf1VP.pdf (157 kB) - 30.08.2012 09:31:18
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK541_zapis1VP.pdf (154 kB) - 19.09.2012 09:09:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK541_zaveryStan.pdf (299 kB) - 25.09.2012 09:28:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: