Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC242
Název záměru: Těžba štěrkopísku na ložisku D 3010100 Lomnice nad Lužnicí (V Padělcích)
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC242_duvodyUkonceni.pdf (75 kB) - 14.09.2010 12:46:17
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecLomnice nad LužnicíLomnice nad Lužnicí
Jihočeský krajJindřichův HradecLužniceLužnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2010 13:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EXACOM s.r.o., Společná 35, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 27391809
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Třeboňsko
Dotčené EVL: Velký a Malý Tisý
Lomnický velký rybník
Nadějská soustava
Text oznámení záměru: JHC242_oznameni.pdf (2449 kB) - 10.04.2007 06:26:32
Informace o oznámení: JHC242_infOznam.doc (100 kB) - 10.04.2007 06:26:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC242_zjistovaci.doc (118 kB) - 16.05.2007 15:04:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Třeboň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC242_dokumentace.zip (28797 kB) - 04.01.2010 08:07:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC242_infDokumentace.doc (116 kB) - 04.01.2010 08:03:25
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHC242_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (552 kB) - 04.01.2010 08:03:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC242_posudek.pdf (5195 kB) - 12.08.2010 08:52:36
Informace o posudku: JHC242_infPosudek.doc (73 kB) - 12.08.2010 08:52:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC242_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (601 kB) - 12.08.2010 08:52:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC242_inf1VP.doc (72 kB) - 03.09.2010 08:22:01
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: