Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Dřevíkovský Jan Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47644/ENV/06, 3298/ENV/11, 53104/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2556/381/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Jan Dřevíkovský
Zaměstnavatel - ulice: Městské sady 666/10
Zaměstnavatel - mesto: Kutná Hora
Zaměstnavatel - PSČ: 284 01
Zaměstnavatel - telefon: 322 320 541, 605 271 142
Bydliště - ulice: Městské sady 666
Bydliště - město: Kutná Hora
Bydliště - PSČ: 284 01
Bydliště - telefon: 322 320 541
Email: drevikovsky@seznam.cz
Poznámka: zemědělství a lesní hospodářství, dobývání nerostů, průmysl stavebních hmot, odpadové hospodářství, stavebnictví, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano