Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1347
Název záměru: Přemístění technologické linky kamenolomu Lhota Rapotina
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoLhota RapotinaLhota Rapotina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2019 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 08 Ostrava-Svinov
IČ oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2016
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: JHM1347_oznameni.pdf (3095 kB) - 05.12.2016 14:31:28
Informace o oznámení: JHM1347_infOznam.doc (57 kB) - 05.12.2016 14:31:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1347_zjistovaci.doc (84 kB) - 30.01.2017 15:10:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2018
Text dokumentace: JHM1347_dokumentace.zip (33624 kB) - 06.10.2017 10:24:25
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHM1347_prepracovana.zip (35522 kB) - 07.12.2017 11:19:44
Přílohy k dokumentaci: informace o dokumentaci
JHM1347_prilohaDokumentaceDOC_1.doc (54 kB) - 07.12.2017 11:20:24
Informace o dokumentaci: JHM1347_infDokumentace.doc (56 kB) - 06.10.2017 10:21:47
Vrácení dokumentace: JHM1347_vraceni.doc (52 kB) - 24.10.2017 09:31:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1347_posudek.pdf (1173 kB) - 19.06.2018 14:39:32
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1347_zaveryStan.docx (71 kB) - 19.06.2018 14:40:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: