Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC060
Název záměru: Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Vrábče
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceVrábčeVrábče
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2005 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Budějovické štěrkopísky spol. s r.o., Vrábče
IČ oznamovatele: 25163701
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC060_oznameni.pdf (10966 kB) - 07.01.2004 12:38:01
Informace o oznámení: JHC060_infOznam.doc (78 kB) - 07.01.2004 12:38:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC060_zjistovaci.doc (645 kB) - 21.09.2005 08:48:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC060_dokumentace.zip (13663 kB) - 22.04.2005 12:01:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC060_infDokumentace.doc (108 kB) - 22.12.2004 13:00:37
Vrácení dokumentace: JHC060_vraceni.doc (101 kB) - 14.09.2005 08:09:44
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC060_posudek.doc (520 kB) - 30.08.2005 11:56:52
Informace o posudku: JHC060_infPosudek.doc (113 kB) - 30.08.2005 11:56:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC060_inf1VP.doc (91 kB) - 20.09.2005 11:37:59
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC060_zapis1VP.doc (138 kB) - 17.10.2005 07:52:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC060_zaveryStan.doc (193 kB) - 04.11.2005 13:33:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: