Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1084
Název záměru: Instalace nového výrobního bloku č. 7 nahrazujícího stávající blok K3 v průmyslovém areálu Kladno
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2009 14:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ECK Generating, s.r.o.
IČ oznamovatele: 62956761
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: OV1084_oznameni.pdf (901 kB) - 18.04.2008 10:10:04
Informace o oznámení: OV1084_infOznam.doc (45 kB) - 18.04.2008 10:10:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1084_zjistovaci.doc (64 kB) - 29.05.2008 09:39:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1084_dokumentace.pdf (2305 kB) - 20.06.2008 10:04:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1084_infDokumentace.doc (47 kB) - 20.06.2008 10:04:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1084_posudek.pdf (928 kB) - 08.12.2008 14:57:07
Informace o posudku: OV1084_infPosudek.doc (46 kB) - 08.12.2008 14:57:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1084_inf1VP.doc (34 kB) - 14.01.2009 10:02:15
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1084_zapis1VP.doc (86 kB) - 28.01.2009 10:45:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1084_zaveryStan.doc (132 kB) - 11.03.2009 14:48:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: