Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1085
Název záměru: Přístřešek pro skladování toxických plynů Kladno MESSER Technogas, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2010 13:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Messer Technogas, s.r.o., Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
IČ oznamovatele: 40764788
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1085_oznameni.pdf (2016 kB) - 14.04.2009 09:16:46
Informace o oznámení: STC1085_infOznam.doc (59 kB) - 16.04.2009 12:15:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1085_zjistovaci.doc (92 kB) - 25.05.2009 14:21:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1085_dokumentace.pdf (1607 kB) - 06.10.2009 10:53:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1085_infDokumentace.doc (62 kB) - 06.10.2009 10:55:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1085_posudek.zip (3941 kB) - 23.03.2010 10:52:00
Informace o posudku: STC1085_infPosudek.doc (58 kB) - 23.03.2010 14:25:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1085_zaveryStan.doc (142 kB) - 23.06.2010 12:04:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: