Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP030
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v DP Kozolupy - Čeřinka
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounBuboviceBubovice
Středočeský krajBerounVysoký ÚjezdKozolupy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2004 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LOMY MOŘINA spol. s r.o., Mořina
IČ oznamovatele: 61465569
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP030_oznameni.doc (6085 kB) - 17.12.2002 14:59:51
Informace o oznámení: MZP030_infOznam.doc (40 kB) - 17.12.2002 14:39:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP030_zjistovaci.tif (1403 kB) - 31.03.2003 16:22:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP030_dokumentace.pdf (7765 kB) - 17.10.2003 14:14:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP030_infDokumentace.doc (49 kB) - 17.10.2003 14:14:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP030_posudek.zip (6043 kB) - 03.05.2004 14:55:47
Informace o posudku: MZP030_infPosudek.doc (39 kB) - 03.05.2004 14:55:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP030_inf1VP.doc (39 kB) - 03.05.2004 14:57:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP030_zapis1VP.doc (83 kB) - 29.07.2004 08:10:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP030_zaveryStan.doc (250 kB) - 29.07.2004 08:12:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: