Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1054
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Hostín a pokračování hornické činnosti na výhradních ložiscích štěrkopísků Hostín a Hostín 2
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkDřínovDřínov
Středočeský krajMělníkHostín u VojkovicHostín u Vojkovic
Středočeský krajMělníkVojkoviceVojkovice u Kralup nad Vltavou
Středočeský krajMělníkZálezliceZálezlice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2016 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ILBAU spol. s r.o., odšť. závod 01 pískovna Hostín, Na Bělidle 198/21, Praha 5
IČ oznamovatele: 40743187
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1054_oznameni.pdf (1003 kB) - 18.01.2006 10:49:45
Informace o oznámení: OV1054_infOznam.doc (49 kB) - 18.01.2006 10:49:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV1054_zjistovaci.doc (66 kB) - 04.04.2006 09:06:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1054_dokumentace.pdf (11879 kB) - 13.12.2007 16:16:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1054_infDokumentace.doc (54 kB) - 13.12.2007 15:27:52
Vrácení dokumentace: OV1054_vraceni.doc (59 kB) - 09.02.2007 10:35:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1054_posudek.pdf (854 kB) - 30.04.2008 07:30:01
Informace o posudku: OV1054_infPosudek.doc (51 kB) - 30.04.2008 07:30:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1054_inf1VP.doc (36 kB) - 29.05.2008 10:11:21
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1054_zapis1VP.doc (168 kB) - 13.08.2008 16:08:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV1054_zaveryStan.zip (1020 kB) - 03.05.2016 10:37:15
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: