Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK179
Název záměru: Lom Božanov - pokračování těžby na výhradním ložisku pískovce dle nového POPD
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodBožanovBožanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2007 14:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Granit Lipnice, s.r.o., 582 33 Dolní Město
IČ oznamovatele: 25289853
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marek Jan RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Broumovsko
Dotčené EVL: Broumovské stěny
Text oznámení záměru: HKK179_oznameni.doc (547 kB) - 11.08.2006 13:40:22
Informace o oznámení: HKK179_infOznam.doc (64 kB) - 11.08.2006 13:40:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK179_zjistovaci.doc (64 kB) - 15.09.2006 10:28:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marek Jan RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK179_dokumentace.pdf (1070 kB) - 09.01.2007 09:07:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK179_infDokumentace.doc (62 kB) - 09.01.2007 09:07:43
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK179_posudek.doc (505 kB) - 03.05.2007 07:58:15
Informace o posudku: HKK179_infPosudek.doc (60 kB) - 03.05.2007 07:58:15
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK179_inf1VP.doc (62 kB) - 23.05.2007 07:35:43
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK179_zapis1VP.doc (117 kB) - 06.06.2007 10:23:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK179_zaveryStan.doc (189 kB) - 09.07.2007 13:57:53
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovObvodní báňský úřad Trutnov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: