Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK289
Název záměru: Prodloužení kanalizace, Teplice nad Metují – Horní Teplice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodTeplice nad MetujíHorní Teplice
Královéhradecký krajNáchodTeplice nad MetujíTeplice nad Metují
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
IČO oznamovatele: 48172928
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2009 13:56
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Broumovsko
Dotčené EVL: Metuje a Dřevíč
Adršpašsko-teplické skály
Text oznámení záměru: HKK289_oznameni.doc (133 kB) - 18.05.2007 12:27:20
Informace o oznámení: HKK289_infOznam.doc (63 kB) - 18.05.2007 12:27:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK289_zjistovaci.doc (83 kB) - 14.06.2007 10:56:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc. RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK289_dokumentace.pdf (31299 kB) - 14.11.2008 13:26:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK289_infDokumentace.pdf (132 kB) - 14.11.2008 13:26:26
Text vyhodnocení na Naturu 2000: HKK289_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (28939 kB) - 14.11.2008 13:27:07
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK289_posudek.pdf (3478 kB) - 31.03.2009 12:50:53
Informace o posudku: HKK289_infPosudek.pdf (130 kB) - 31.03.2009 12:50:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK289_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (321 kB) - 31.03.2009 12:50:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK289_zaveryStan.pdf (198 kB) - 14.05.2009 12:55:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: