Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC560
Název záměru: VLASTIBOŘ - sklad kapalných minerálních hnojiv
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborVlastibořVlastiboř u Soběslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2011 11:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROFARMS, s.r.o., Heroltice 65, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 25252895
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Borkovická blata
Text oznámení záměru: JHC560_oznameni.pdf (3189 kB) - 30.11.2011 12:52:58
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC560_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2379 kB) - 30.11.2011 11:48:38
Informace o oznámení: JHC560_infOznam.docx (69 kB) - 30.11.2011 12:53:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHC560_zjistovaci.pdf (625 kB) - 27.12.2011 11:54:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: