Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK593
Název záměru: Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4;II/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouDobruškaMělčany u Dobrušky
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouPodbřezíPodbřezí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2011 08:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe , státní podnik
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK593_oznameni.zip (75239 kB) - 17.06.2011 10:05:39
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK593_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (12133 kB) - 17.06.2011 10:05:57
Informace o oznámení: HKK593_infOznam.pdf (189 kB) - 17.06.2011 10:05:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: HKK593_zjistovaci.pdf (275 kB) - 15.07.2011 07:35:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: