Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2204
Název záměru: NOVOSTAVBA ET ESTATE parc. č. 287/19, 301,284/15, 111/5, 304, 287/30, k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavBezděčín u Mladé Boleslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2019 14:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PROTECHMOTION, s.r.o., Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha 2 -Vinohrady
IČ oznamovatele: 28462891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2019
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Bezděčín
Text oznámení záměru: STC2204_oznameni.zip (12682 kB) - 08.01.2019 09:31:54
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: STC2204_infOznam.pdf (321 kB) - 08.01.2019 09:31:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2204_zjistovaci.pdf (481 kB) - 21.02.2019 14:07:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr podle § 3 písm. a) bodu 2