Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK494
Název záměru: CHROPYNĚ, těžba štěrkopísku v lokalitě ,,Hejtman
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2020 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKO Agrostav a. s., Přerov
IČ oznamovatele: 47672200
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hrouzek Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mazalová Monika Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Morava - Chropyňský luh
Text oznámení záměru: ZLK494_oznameni.zip (30555 kB) - 16.03.2010 08:24:43
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: ZLK494_infOznam.pdf (91 kB) - 16.03.2010 08:24:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK494_zjistovaci.pdf (134 kB) - 22.04.2010 07:29:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Chropyně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hrouzek Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mazalová Monika Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK494_dokumentace.zip (34724 kB) - 02.11.2010 07:49:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK494_infDokumentace.pdf (85 kB) - 02.11.2010 07:49:02
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK494_posudek.pdf (4137 kB) - 14.06.2011 14:20:50
Informace o posudku: ZLK494_infPosudek.pdf (98 kB) - 14.06.2011 14:21:26
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK494_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (528 kB) - 14.06.2011 14:21:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK494_inf1VP.doc (93 kB) - 23.06.2011 06:13:53
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK494_zapis1VP.doc (431 kB) - 25.08.2011 12:05:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK494_zaveryStan.zip (34001 kB) - 01.04.2020 13:38:30
Prodloužení stanoviska: ZLK494_prodlouzeniStan.pdf (187 kB) - 12.10.2016 08:36:19
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: