Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mazalová Monika Mgr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
56265/ENV/08-1794/630/08; 20403/ENV/13 - 815/630/13; MZP/2018/630/1090
Platnost do: 25.09.2023
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Národních hrdinů 831
Zaměstnavatel - mesto: Lipník nad Bečvou
Zaměstnavatel - PSČ: 751 31
Zaměstnavatel - telefon: 605 927 883
Bydliště - ulice: Národních hrdinů 831
Bydliště - město: Lipník nad Bečvou
Bydliště - PSČ: 751 31
Bydliště - telefon: 605 927 883
Email: mazalka.m@seznam.cz
Poznámka: