Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM718
Název záměru: Obora Radějov, změna normovaných a minimálních stavů spárkaté zvěře
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínRadějovRadějov u Strážnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2010 10:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42196451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Čertoryje
Text oznámení záměru: JHM718_oznameni.pdf (1785 kB) - 12.03.2009 11:47:50
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHM718_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (16883 kB) - 12.03.2009 11:47:56
Informace o oznámení: JHM718_infOznam.doc (61 kB) - 12.03.2009 11:47:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHM718_zjistovaci.doc (107 kB) - 20.04.2009 13:17:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM718_dokumentace.pdf (7685 kB) - 26.08.2009 13:06:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM718_infDokumentace.doc (42 kB) - 26.08.2009 13:06:59
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHM718_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (16883 kB) - 26.08.2009 13:07:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM718_posudek.pdf (2532 kB) - 29.01.2010 13:20:53
Informace o posudku: JHM718_infPosudek.doc (62 kB) - 29.01.2010 13:20:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM718_inf1VP.doc (56 kB) - 10.03.2010 09:52:32
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM718_zapis1VP.pdf (361 kB) - 10.03.2010 10:31:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM718_zaveryStan.pdf (200 kB) - 19.04.2010 09:35:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: