Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2036
Název záměru: Revitalizace provozního areálu Soumarský most
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeVolaryVolary
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2015 08:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Alka Investments, a.s., Holečkova 906/45, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 25111451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: OV2036_oznameni.zip (11190 kB) - 16.02.2010 08:50:27
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV2036_vyhodnoceniNaturaOznameni.zip (6037 kB) - 16.02.2010 08:52:55
Informace o oznámení: OV2036_infOznam.pdf (93 kB) - 16.02.2010 08:51:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OV2036_zjistovaci.zip (8997 kB) - 20.04.2010 13:14:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Prachatice
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Volary
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2012
Text dokumentace: OV2036_dokumentace.zip (16405 kB) - 26.06.2012 07:49:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2036_infDokumentace.pdf (775 kB) - 26.06.2012 07:54:58
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV2036_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1835 kB) - 26.06.2012 07:50:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2012
Text posudku: OV2036_posudek.zip (4218 kB) - 29.10.2012 13:56:51
Informace o posudku: OV2036_infPosudek.PDF (123 kB) - 29.10.2012 13:57:07
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV2036_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (1891 kB) - 29.10.2012 13:57:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV2036_zaveryStan.zip (341 kB) - 03.07.2015 08:08:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: