Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP377
Název záměru: Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináDoubravaDoubrava u Orlové
Moravskoslezský krajKarvináDětmaroviceDětmarovice
Moravskoslezský krajKarvináDětmaroviceKoukolná
Moravskoslezský krajKarvináKarvináDarkov
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-Doly
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-město
Moravskoslezský krajKarvináKarvináStaré Město u Karviné
Moravskoslezský krajKarvináOrlováHorní Lutyně
Moravskoslezský krajKarvináOrlováOrlová
Moravskoslezský krajKarvináOrlováPoruba u Orlové
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2016 08:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OKD a.s., Důl Karviná, Čs. armády 1, 735 06 Karviná - Doly
IČ oznamovatele: 26863154
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Heřmanský stav - Odra - Poolší
Dotčené EVL: Karviná - rybníky
Text oznámení záměru: MZP377_oznameni.zip (141277 kB) - 28.03.2012 15:24:58
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP377_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2304 kB) - 29.03.2012 15:24:51
Informace o oznámení: MZP377_infOznam.pdf (141 kB) - 29.03.2012 15:24:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP377_zjistovaci.zip (123161 kB) - 25.06.2012 07:44:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP377_infZjistovaci.pdf (140 kB) - 25.06.2012 07:40:19
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2014
Text dokumentace: MZP377_dokumentace.pdf (5263 kB) - 20.08.2014 15:47:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
MZP377_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (83193 kB) - 20.08.2014 15:47:59
Informace o dokumentaci: MZP377_infDokumentace.pdf (147 kB) - 20.08.2014 15:47:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2015
Text posudku: MZP377_posudek.zip (41819 kB) - 24.06.2015 13:46:43
Informace o posudku: MZP377_infPosudek.pdf (135 kB) - 24.06.2015 13:46:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP377_inf1VP.pdf (131 kB) - 15.07.2015 15:22:31
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP377_zapis1VP.pdf (138 kB) - 18.01.2016 08:56:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP377_zaveryStan.pdf (774 kB) - 18.01.2016 08:58:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Původní název záměru byl "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2035". S ohledem na změny záměru, ke kterým oznamovatel přistoupil v rámci zpracované dokumentace vlivů záměru na ŽP, požádal oznamovatel příslušný orgán ochrany přírody o vydání nového stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k takto pozměněnému záměru, ve kterém byl vyloučen možný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000.