Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK625
Název záměru: Těžba štěrkopísku s navazujícím rekreačním využitím území - Lázně Bohdaneč, Čertoříšský
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK625_duvodyUkonceni.pdf (578 kB) - 03.01.2018 15:11:55
Zařazení: II/2.5;II/10.10;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceLázně BohdanečLázně Bohdaneč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 15:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DITON s.r.o., Střítež 100, 588 11 Střítež u Jihlavy
IČ oznamovatele: 25557921
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2014
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK625_oznameni.zip (38603 kB) - 20.01.2014 15:35:49
Informace o oznámení: PAK625_infOznam.pdf (100 kB) - 20.01.2014 15:35:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK625_zjistovaci.zip (4493 kB) - 17.02.2014 13:34:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK625_infZjistovaci.rtf (167 kB) - 17.02.2014 13:34:34
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: