Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP051
Název záměru: Rozšíření stávajícího DP Veltruby I s následnou těžbou písků až štěrkových písků
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínVelký OsekVelký Osek
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2004 08:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Zálabí
IČ oznamovatele: 62410580
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP051_oznameni.doc (798 kB) - 17.12.2003 16:45:19
Informace o oznámení: MZP051_infOznam.doc (47 kB) - 17.12.2003 16:45:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP051_zjistovaci.tif (1033 kB) - 23.03.2004 12:27:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP051_posudek.doc (86211 kB) - 31.05.2004 14:50:46
Informace o posudku: MZP051_infPosudek.doc (38 kB) - 31.05.2004 14:50:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP051_inf1VP.doc (38 kB) - 31.05.2004 14:52:32
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP051_zapis1VP.doc (83 kB) - 18.08.2004 07:44:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP051_zaveryStan.doc (117 kB) - 18.08.2004 07:46:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: