Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK379
Název záměru: Obytný soubor „Chalupy“ Česká Rybná
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimProsečMartinice u Skutče
Pardubický krajChrudimProsečZáboří u Proseče
Pardubický krajChrudimProsečČeská Rybná
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2011 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GOODROCK, s.r.o., Roubalova 13, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26944901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PAK379_oznameni.doc (27813 kB) - 01.10.2008 13:11:17
Informace o oznámení: PAK379_infOznam.doc (47 kB) - 01.10.2008 13:11:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK379_zjistovaci.doc (68 kB) - 27.11.2008 10:26:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pavliš Radko RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK379_dokumentace.pdf (439 kB) - 09.09.2009 13:02:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK379_infDokumentace.doc (48 kB) - 09.09.2009 13:02:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK379_posudek.pdf (3369 kB) - 09.02.2010 08:39:50
Informace o posudku: PAK379_infPosudek.doc (50 kB) - 09.02.2010 08:39:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK379_zaveryStan.pdf (145 kB) - 31.01.2011 09:18:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: