Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK124
Název záměru: Těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čeperka
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceČeperkaČeperka
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2019 10:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek, Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK124_oznameni.doc (806 kB) - 08.09.2005 08:31:46
Informace o oznámení: PAK124_infOznam.doc (48 kB) - 08.09.2005 08:31:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK124_zjistovaci.doc (103 kB) - 07.12.2005 12:06:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK124_dokumentace.doc (2828 kB) - 18.05.2006 08:42:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK124_infDokumentace.doc (46 kB) - 18.05.2006 08:42:30
Vrácení dokumentace: PAK124_vraceni.doc (41 kB) - 20.07.2006 07:25:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK124_posudek.pdf (1272 kB) - 23.01.2007 10:05:54
Informace o posudku: PAK124_infPosudek.doc (47 kB) - 23.01.2007 10:06:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK124_inf1VP.doc (45 kB) - 21.02.2007 09:22:57
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK124_zapis1VP.doc (156 kB) - 15.03.2007 09:28:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK124_zaveryStan.doc (311 kB) - 14.05.2007 07:26:22
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovObvodní báňský úřad Trutnov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: