Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1163
Název záměru: Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. p.č. 1692, k. ú. Uhříněves
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaUhříněves
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2017 13:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Wake and Wild s.r.o., Zahradníčkova 1127/20, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 04070691
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV1163_oznameni.pdf (18487 kB) - 06.10.2015 11:42:09
Informace o oznámení: OV1163_infOznam.pdf (189 kB) - 06.10.2015 11:42:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV1163_zjistovaci.zip (996 kB) - 11.12.2015 12:28:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1163_infZjistovaci.pdf (209 kB) - 11.12.2015 12:28:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 22
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2016
Text dokumentace: OV1163_dokumentace.pdf (23488 kB) - 08.04.2016 14:56:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1163_infDokumentace.pdf (271 kB) - 08.04.2016 14:56:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2017
Text posudku: OV1163_posudek.zip (6837 kB) - 03.01.2017 12:02:50
Informace o posudku: OV1163_infPosudek.pdf (275 kB) - 03.01.2017 12:03:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1163_inf1VP.pdf (212 kB) - 26.01.2017 17:21:01
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1163_zapis1VP.pdf (361 kB) - 19.05.2017 13:12:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1163_zaveryStan.pdf (560 kB) - 19.05.2017 13:17:25
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 22
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: