Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6178
Název záměru: Výměna technologie vleku za lanovou dráhu Zahrádky, včetně rekonstrukce č.p. 257, Pec pod Sněžkou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouPec pod Sněžkou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2015 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně
IČ oznamovatele: 64793281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2014
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: OV6178_oznameni.zip (18483 kB) - 18.11.2014 08:17:17
Informace o oznámení: OV6178_infOznam.pdf (81 kB) - 18.11.2014 08:17:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6178_zjistovaci.zip (623 kB) - 16.01.2015 09:00:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6178_infZjistovaci.pdf (104 kB) - 16.01.2015 09:00:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: