Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6014
Název záměru: Stanovení DP Písek u Chlumce nad Cidlinou II pro dobývací části výhradního ložiska štěrkopísků
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéPísekPísek u Chlumce nad Cidlinou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2005 07:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rovina Písek, a.s., Písek 107, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ oznamovatele: 25251261
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6014_oznameni.zip (915 kB) - 11.05.2004 11:29:33
Informace o oznámení: OV6014_infOznam.doc (40 kB) - 11.05.2004 11:29:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6014_zjistovaci.doc (37 kB) - 28.06.2004 07:23:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6014_dokumentace.doc (282 kB) - 27.05.2005 07:34:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6014_infDokumentace.doc (38 kB) - 08.12.2004 13:49:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6014_posudek.doc (1689 kB) - 01.04.2005 06:47:16
Informace o posudku: OV6014_infPosudek.doc (37 kB) - 01.04.2005 06:47:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6014_zaveryStan.doc (128 kB) - 06.06.2005 06:36:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: