Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP054
Název záměru: Projekt Poštorná I
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavCharvátská Nová Ves
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavPoštorná
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2005 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravské naftové doly, a.s.
IČ oznamovatele: 26288583
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP054_oznameni.pdf (9672 kB) - 02.04.2004 13:52:54
Informace o oznámení: MZP054_infOznam.doc (47 kB) - 02.04.2004 13:52:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP054_zjistovaci.tif (1786 kB) - 24.06.2004 14:12:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP054_dokumentace.pdf (2639 kB) - 05.11.2004 16:17:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP054_infDokumentace.doc (38 kB) - 05.11.2004 16:17:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP054_posudek.doc (4356 kB) - 07.04.2005 09:38:43
Informace o posudku: MZP054_infPosudek.doc (45 kB) - 07.04.2005 09:38:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP054_inf1VP.doc (43 kB) - 12.04.2005 12:25:16
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP054_zapis1VP.doc (81 kB) - 30.06.2005 10:13:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP054_zaveryStan.doc (188 kB) - 30.06.2005 10:15:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: