Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK168
Název záměru: Nové povolení hornické činnosti v prostoru rozšíření DP Velké Hydčice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHejnáHejná
Plzeňský krajKlatovyVelké HydčiceVelké Hydčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2007 13:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hasit Šumavské vápenice a omítkárny a.s., Velké Hydčice, 341 01 Horažďovice
IČ oznamovatele: 14706776
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK168_oznameni.pdf (2602 kB) - 10.08.2005 13:16:46
Informace o oznámení: PLK168_infOznam.doc (55 kB) - 10.08.2005 13:17:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK168_zjistovaci.zip (864 kB) - 04.10.2005 06:39:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Horažďovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK168_dokumentace.zip (24055 kB) - 02.10.2006 09:41:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK168_infDokumentace.doc (43 kB) - 02.10.2006 09:41:44
Vrácení dokumentace: PLK168_vraceni.zip (422 kB) - 27.11.2006 16:43:09
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK168_posudek.doc (2945 kB) - 02.07.2007 12:54:34
Informace o posudku: PLK168_infPosudek.tif (56 kB) - 15.08.2007 14:18:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK168_inf1VP.tif (40 kB) - 15.08.2007 14:21:15
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK168_zapis1VP.doc (34 kB) - 15.08.2007 13:35:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK168_zaveryStan.doc (137 kB) - 13.09.2007 12:16:14
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Horažďovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: