Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
37664/ENV/09, 2307/ENV/14, MZP/2019/710/10064
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
126/OPVI/05
Platnost do: 19.01.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GET, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Perucká 11a
Zaměstnavatel - mesto: Praha 2
Zaměstnavatel - PSČ: 120 00
Zaměstnavatel - telefon: 233 370 741
Bydliště - ulice: Mírová 159
Bydliště - město: Stará Huť
Bydliště - PSČ: 262 02
Bydliště - telefon: 724 368 934
Email: vlachova@get.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: