Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK674
Název záměru: Zařízení pro využívání inertních odpadů ve štěrkopískovně Rvenice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPostoloprtyRvenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2012 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., nám. Soukenné, 460 07 Liberec
IČ oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK674_oznameni.pdf (3429 kB) - 18.10.2010 11:19:26
Informace o oznámení: ULK674_infOznam.doc (39 kB) - 18.10.2010 11:31:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK674_zjistovaci.pdf (3487 kB) - 03.12.2010 10:15:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK674_dokumentace.pdf (2763 kB) - 22.03.2011 09:01:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK674_infDokumentace.doc (39 kB) - 22.03.2011 09:01:58
Vrácení dokumentace: ULK674_vraceni.doc (67 kB) - 03.05.2011 09:17:42
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK674_posudek.zip (25710 kB) - 26.10.2011 06:51:24
Informace o posudku: ULK674_infPosudek.doc (39 kB) - 26.10.2011 06:51:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK674_inf1VP.doc (42 kB) - 22.11.2011 09:55:39
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK674_zapis1VP.doc (132 kB) - 21.12.2011 12:41:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK674_zaveryStan.pdf (11246 kB) - 20.01.2012 13:56:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: