Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK065
Název záměru: Rekonstrukce stáje K 96 na výkrmnu prasat Ostroměř
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínOstroměřOstroměř
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2004 13:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEAS Podhorní Újezd, a.s., Podhorní Újezd a Vojice
IČ oznamovatele: 64789306
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK065_oznameni.doc (37 kB) - 16.03.2004 11:54:26
Informace o oznámení: HKK065_infOznam.doc (150 kB) - 16.03.2004 11:54:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK065_zjistovaci.doc (163 kB) - 14.04.2004 14:58:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK065_dokumentace.doc (7214 kB) - 04.05.2004 13:05:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK065_infDokumentace.doc (147 kB) - 04.05.2004 13:05:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK065_posudek.doc (594 kB) - 17.09.2004 12:02:04
Informace o posudku: HKK065_infPosudek.doc (146 kB) - 17.09.2004 12:02:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK065_inf1VP.doc (146 kB) - 22.09.2004 14:52:04
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK065_zapis1VP.doc (148 kB) - 02.11.2004 10:33:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK065_zaveryStan.doc (231 kB) - 02.11.2004 13:13:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: