Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP167
Název záměru: Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Lazy na období 2011 – 2015
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-Doly
Moravskoslezský krajKarvináOrlováLazy u Orlové
Moravskoslezský krajKarvináOrlováOrlová
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2015 15:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OKD, a. s., Důl Lazy, čp. 605, 735 12 Orlová-Lazy
IČ oznamovatele: 26863154
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP167_oznameni.zip (73542 kB) - 31.05.2007 08:37:42
Informace o oznámení: MZP167_infOznam.pdf (487 kB) - 31.05.2007 08:37:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP167_zjistovaci.pdf (4117 kB) - 29.08.2007 10:28:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýKarvináMagistrát města Karviné
MoravskoslezskýKarvináMěstský úřad Orlová
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
MoravskoslezskýOstrava-městoObvodní báňský úřad Ostrava
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP167_dokumentace.ZIP (12133 kB) - 22.05.2009 09:39:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP167_infDokumentace.pdf (1012 kB) - 22.05.2009 09:39:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP167_posudek.pdf (4948 kB) - 20.10.2009 11:01:52
Informace o posudku: MZP167_infPosudek.pdf (281 kB) - 20.10.2009 11:01:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP167_zaveryStan.zip (391 kB) - 09.07.2015 15:46:01
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoObvodní báňský úřad Ostrava
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl z důvodu reorganizace společnosti v dokumentaci předložen pod novým názvem "Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacím prostoru závodu Lazy v období 2011 - 2015. " Z důvodu kontinuity procesu je však tento záměr i nadále veden pod názvem původním. Předmět posuzování zůstal shodný.