Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1046
Název záměru: Novostavba haly a staveb souvisejících na pozemku p. č. 455/1 v k. ú. Hruškové Dvory, Jihlava - nové podání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHruškové Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2021 08:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DOLLARS a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 27688127
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2021
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: VYS1046_oznameni.zip (71921 kB) - 30.11.2020 11:01:33
Informace o oznámení: VYS1046_infOznam.pdf (221 kB) - 02.12.2020 07:22:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2021
Datum nabytí právní moci: 12.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1046_zjistovaci.pdf (326 kB) - 12.01.2021 08:19:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: