Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6011
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na ložisku Smiřice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéSmiřiceSmiřice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2004 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MEASURER, důlní měřič a projektant, Ing. Petr Moravčík
IČ oznamovatele: 45980128
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6011_oznameni.zip (4420 kB) - 10.12.2003 11:43:57
Informace o oznámení: OV6011_infOznam.doc (31 kB) - 10.12.2003 11:43:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6011_zjistovaci.doc (31 kB) - 28.01.2004 12:27:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6011_dokumentace.zip (4420 kB) - 12.03.2004 08:26:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6011_infDokumentace.doc (31 kB) - 12.03.2004 08:26:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6011_posudek.doc (937 kB) - 12.03.2004 08:11:11
Informace o posudku: OV6011_infPosudek.doc (37 kB) - 12.03.2004 08:11:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6011_inf1VP.doc (39 kB) - 12.03.2004 08:12:57
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6011_zapis1VP.doc (41 kB) - 13.04.2004 07:36:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6011_zaveryStan.doc (110 kB) - 04.06.2004 07:22:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: