Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1041
Název záměru: Změna: Plán otvírky, přípravy a dobývání pro část výhradního ložiska stavebního kamene Rácov v dobývacím prostoru Rácov ev.č. 7 0583 - zahloubení lomu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBatelovRácov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2020 07:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Žula Rácov s. r. o., Rácov 28, 588 51 Batelov
IČ oznamovatele: 47907126
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2020
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: VYS1041_oznameni.zip (39092 kB) - 04.11.2020 12:20:02
Informace o oznámení: VYS1041_infOznam.pdf (239 kB) - 09.11.2020 09:28:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2020
Datum nabytí právní moci: 19.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1041_zjistovaci.pdf (363 kB) - 18.12.2020 07:43:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: