Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK892
Název záměru: Rekonstrukce zasněžovacího systému – SKI areál Černá Voda
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouOrlické ZáhoříČerná Voda u Orlického Záhoří
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2017 08:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jindřich Vlček, Dašická 1770, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: HKK892_oznameni.zip (15771 kB) - 17.10.2017 10:27:46
Informace o oznámení: HKK892_infOznam.pdf (197 kB) - 17.10.2017 10:27:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2017
Datum nabytí právní moci: 30.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK892_zjistovaci.pdf (294 kB) - 29.11.2017 08:35:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Po novela zákona EIA ze dne 1.11.2017 záměr zařazen do bodu 114, kategorie II, zákona EIA