Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS387
Název záměru: III/1316, Jihlava - Zborná (rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaHybrálecHybrálec
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaBedřichov u Jihlavy
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaZborná
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2008 09:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vysočina, kraj se sídlem žižkova 57, Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: VYS387_oznameni.pdf (13985 kB) - 07.10.2008 07:37:11
Informace o oznámení: VYS387_infOznam.dot (39 kB) - 07.10.2008 07:37:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: VYS387_zjistovaci.dot (57 kB) - 05.11.2008 09:19:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: