Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS435
Název záměru: Polyfunkční dům TRIANGL Jihlava, Vrchlického ulice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHorní Kosov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2010 07:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TRIANGL office Park s.r.o., Rejchova 5000/20, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 28270215
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: VYS435_oznameni.pdf (13878 kB) - 13.08.2009 07:11:07
Informace o oznámení: VYS435_infOznam.dot (38 kB) - 13.08.2009 07:11:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: VYS435_zjistovaci.dot (79 kB) - 09.09.2009 15:52:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS435_dokumentace.zip (48871 kB) - 08.12.2009 09:13:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS435_infDokumentace.dot (40 kB) - 08.12.2009 07:02:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS435_posudek.pdf (2524 kB) - 05.02.2010 07:23:14
Informace o posudku: VYS435_infPosudek.pdf (87 kB) - 05.02.2010 07:23:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS435_inf1VP.pdf (87 kB) - 05.02.2010 07:24:58
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS435_zapis1VP.pdf (207 kB) - 12.03.2010 13:10:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS435_zaveryStan.pdf (116 kB) - 26.03.2010 07:19:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: