Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK917
Název záměru: Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec v lomu Zárubka a rekultivace ploch dotčených těžbou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimLeštinkaLeštinka
Pardubický krajChrudimProsetínProsetín u Hlinska
Pardubický krajChrudimVrbatův KostelecVrbatův Kostelec
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2022 09:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ oznamovatele: 26271303
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2022
Text dokumentace: PAK917_dokumentace.zip (67456 kB) - 25.08.2021 12:29:13
Text přepracované/doplněné dokumentace: PAK917_prepracovana.zip (110635 kB) - 07.06.2022 09:58:55
Informace o dokumentaci: PAK917_infDokumentace.pdf (246 kB) - 25.08.2021 12:29:13
Vrácení dokumentace: PAK917_vraceni.pdf (257 kB) - 05.10.2021 13:25:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: