Záměry na území ČR
Kód záměru: STC366
Název záměru: Těžba nevýhradního ložiska štěrkopísku Křenek
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKřenekKřenek
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2007 11:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek, Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Polabí u Kostelce
Text oznámení záměru: STC366_oznameni.pdf (2186 kB) - 08.11.2005 13:55:59
Informace o oznámení: STC366_infOznam.doc (95 kB) - 08.11.2005 14:26:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC366_zjistovaci.doc (153 kB) - 02.01.2006 10:06:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC366_dokumentace.pdf (3701 kB) - 15.09.2006 13:03:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC366_infDokumentace.doc (56 kB) - 15.09.2006 13:03:17
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC366_posudek.doc (2521 kB) - 19.02.2007 11:30:26
Informace o posudku: STC366_infPosudek.doc (56 kB) - 19.02.2007 11:31:28
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC366_inf1VP.doc (58 kB) - 14.03.2007 15:44:57
Zápis z 1. veřejného projednání: STC366_zapis1VP.doc (82 kB) - 30.03.2007 09:10:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC366_zaveryStan.doc (241 kB) - 04.05.2007 10:41:37
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
StředočeskýMělníkObecní úřad Všetaty
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: