Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6099
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Úhřetice III v lokalitě CHLÚ Úhřetice I
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimÚhřeticeÚhřetice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 10.11.2009 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Wieneberger cihlářský průmysl, a.s.
IČ oznamovatele: 00015253
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6099_dokumentace.pdf (4554 kB) - 16.04.2009 07:35:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6099_infDokumentace.pdf (96 kB) - 16.04.2009 07:35:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6099_posudek.pdf (865 kB) - 05.08.2009 06:24:22
Informace o posudku: OV6099_infPosudek.pdf (94 kB) - 05.08.2009 06:24:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6099_zaveryStan.pdf (298 kB) - 10.11.2009 10:17:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: