Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP201
Název záměru: Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináDoubravaDoubrava u Orlové
Moravskoslezský krajKarvináDětmaroviceKoukolná
Moravskoslezský krajKarvináKarvináDarkov
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-Doly
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-město
Moravskoslezský krajKarvináKarvináStaré Město u Karviné
Moravskoslezský krajKarvináOrlováHorní Lutyně
Moravskoslezský krajKarvináOrlováOrlová
Moravskoslezský krajKarvináOrlováPoruba u Orlové
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2015 08:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OKD, a. s., Důl Karviná, Čs. armády 1, 735 06 Karviná-Doly
IČ oznamovatele: 26863154
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: MZP201_oznameni.zip (33487 kB) - 06.02.2008 15:29:10
Informace o oznámení: MZP201_infOznam.pdf (622 kB) - 06.02.2008 13:56:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP201_zjistovaci.pdf (4562 kB) - 04.04.2008 14:14:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoObvodní báňský úřad Ostrava
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP201_dokumentace.pdf (1612 kB) - 30.01.2009 09:24:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP201_infDokumentace.pdf (138 kB) - 30.01.2009 09:24:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP201_posudek.pdf (7745 kB) - 21.07.2009 07:59:28
Informace o posudku: MZP201_infPosudek.pdf (1503 kB) - 21.07.2009 07:59:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP201_inf1VP.PDF (90 kB) - 10.08.2009 13:31:59
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP201_zapis1VP.pdf (2146 kB) - 08.10.2009 14:22:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP201_zaveryStan.zip (9248 kB) - 02.06.2015 08:03:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Tento záměr byl předložen do zjišťovacího řízení pod původním názvem "Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSA v období 2011 - 2016". Vlivem reorganizace společnosti došlo ke změně názvu záměru, předmět posuzování zůstal shodný.