Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK650
Název záměru: Golf Resort Dobrouč
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDolní DobroučDolní Dobrouč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2014 12:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Petr Kolář, Dolní Dobrouč čp. 458, 561 02 Dolní Dobrouč
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2014
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK650_oznameni.zip (45779 kB) - 15.10.2014 10:17:45
Informace o oznámení: PAK650_infOznam.pdf (462 kB) - 15.10.2014 10:17:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK650_zjistovaci.pdf (494 kB) - 14.11.2014 12:08:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK650_infZjistovaci.pdf (305 kB) - 14.11.2014 12:08:31
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: